De doelstelling van Agensea is om enkele met zorg uitgekozen projecten te ondersteunen, in de eerste plaats financieel. De projecten zijn eigendom van en worden uitgevoerd door de lokale gemeenschap waar het project plaatsvindt. Wij gaan uit van het principe dat ieder mens, ieder volk en ieder land een rol heeft bij het bouwen van een vreedzame en welvarende mondiale samenleving. Deze benadering vindt zijn wortels in uitspraken zoals “alle mensen zijn geschapen om een immer voortschrijdende beschaving uit te dragen” en “Houdt u zich vol zorg bezig met de noden van de tijd waarin gij leeft, en maakt zijn noden en behoeften tot het middelpunt van uw overwegingen.” Deze uitspraken zijn ontleend aan de bahá’í-geschriften.

Projecten die door Agensea worden ondersteund komen ten goede aan alle leden van de gemeenschap, ongeacht hun religieuze, politieke, of ideologische achtergrond. Agensea en zijn partners richten zich op een voortdurend leerproces dat voorziet in geestelijke en materiële vooruitgang, ethische handelswijze, bevordering van de mensenrechten, deelname door de plaatselijke bevolking, gelijke rechten voor en behandeling van beide geslachten, een positieve bijdrage aan sociale cohesie, en dat gepaard gaat met respect en waardering voor culturele, etnische en religieuze diversiteit. Dit betekent bij voorbeeld dat de bijdrage van een persoon of gemeenschap aan de samenleving of de manier waarop of richting waarin deze zich moet ontwikkelen niet van buiten af, ook niet door ons, kan worden bepaald. Wij willen daar geen invloed op uitoefenen. Projecten worden gekozen op basis van uitgangspunten en resultaten.