Bayán

Het onderwijsprogramma in Honduras is ontwikkeld om jongeren op het platteland te leren om actief deel te nemen aan het leven in hun gemeenschap, samen te werken, kennis te ontwikkelen, problemen op te lossen, en hun gemeenschap sociaal en economisch te laten bloeien. De aandacht gaat uit naar jongeren die de lagere school hebben afgerond en in hun vrije tijd via het SAT-programma een 3-6 jarige training volgen onder begeleiding van een tutor. De tutor is geen leraar afkomstig uit de grote stad, zoals op veel scholen, maar komt uit het dorp zelf of een naburig dorp. Hij heeft als basis zelf het programma doorlopen en komt regelmatig met andere tutoren samen om ervaringen uit te wisselen en het programma verder te ontwikkelen. Het programma bevordert spirituele transformatie en actieve dienstverlening aan de gemeenschap. Tijdens deze training leren zij door vakken als morele ontwikkeling, wiskunde, wetenschap en communicatie vaardigheden, om hun eigen capaciteiten te ontwikkelen en kennis te vergaren die ten goede komen aan hun eigen gemeenschap. Dit kan zich vervolgens uiten in het opzetten van kleinschalige bedrijven, vaak op het gebied van landbouw, en het betekent dat de jongeren niet meer genoodzaakt zijn om na hun schooltijd naar de stad te trekken om in hun levensbehoeften te voorzien. Van veel scholen die in plattelandsgebieden worden gesticht, vooral in de armere landen, sluit het programma niet aan op de behoefte in die gebieden, en na hun schooltijd zit er voor de jongeren weinig anders op dan naar de stad te trekken op zoek naar werk en een beter leven.

De impact van het programma in Honduras is groot, hoewel het begon met een kleine groep jongeren, is het programma nu uitgeroeid naar meer dan 85.000 deelnemers in meer dan 900 verschillende rurale gemeenschappen. De resultaten hebben ertoe geleid dat de overheid in Honduras deze leermethode heeft erkend en ondersteunt door het betalen van de salarissen van de tutoren. Het programma wordt zelfs zo gewaardeerd dat het de jongeren die de training hebben gevolgd toegang biedt tot de universiteit in Honduras.

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs in Honduras en naar de kwaliteit van het SAT systeem dat door de Fondación Bayan wordt toegepast. Het Engelstalige filmpje A Light in the Path doet verslag van een onderzoek waarin SAT wordt vergeleken met  CEB, het officiële overheidsprogramma. Verschillende mensen komen aan het woord. “Het SAT-programma is meer, het gaat verder en men leert heel andere dingen dan men leert in CEB.” Zegt een leerling. Het gaat inderdaad om de ontwikkeling van de gemeenschap, niet om de eigen carrière.

Locaties met een SAT-programma

SAT staat voor ‘Sistema de Aprendizaje Tutorial’ in het Spaans, ofwel leermethode onder begeleiding van een tutor. Het is ontwikkeld door FUNDAEC in Colombia. Met de visie om de minder bedeelde bevolking te verenigen en een bijdrage te leveren aan een welvarende en rechtvaardige wereld, heeft Stichting Bayán in het Noordoosten van Honduras het SAT-programma in 1996 geïntroduceerd. Bayán is ruim 25 jaar geleden opgericht met als doel een bijdragen te leveren aan het ontwikkelen van capaciteiten en het bevorderen van morele educatie op individueel en gemeenschapsniveau.

Meer informatie over bayan vindt u op hun eigen website: http://www.bayanhn.org/