Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Agensea is een ANBI. Hieronder vindt u een overzicht van de informatie die in verband hiermee gepubliceerd wordt. Deze pagina is in aanbouw.

 • AGENSEA (Foundation for Socio-Economic Advancement)
  Riouwstraat 27
  2585GR Den Haag
 • Fiscaal nummer: 819179735
 • Doelstelling van de stichting is volgens de statuten het ondersteunen van duurzame projecten welke worden gedragen en (mede) uitgevoerd door de bevolking ter plaatse alsmede bijdragen aan de vermindering van de sociale en economische tegenstellingen in de wereld en aan de bevordering van wereldeenheid- en vrede.
  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  – het verwerven van fondsen van personen en instellingen, ter financiering van projecten welke vallen binnen de doelstelling van de Stichting;
  – het samenwerken met andere organisaties die gelijksoortige doelen nastreven.
  Zie ook de pagina Doelstellingen
 • Beleidsplan
 • Bestuurders: zie de pagina Wie wij zijn
 • Beloningsbeleid: Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. Aanstelling van bezoldigde medewerkers behoeft de schriftelijke goedkeuring van de Nationale Raad [van de Nederlandse bahá’í-gemeenschap] (bron: Statuten). Alle bestuurskosten worden gedragen door de Nationale Raad.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
 • Financiële verantwoording