Enkele bronnen willen wij hier met name noemen. De volgende teksten zijn het resultaat van de inzichten die zijn verworven en geven een concept voor een raamwerk van richtlijnen voor bahá’í-geïnspireerde socio-economische ontwikkeling. De verklaringen zijn in het Engels geschreven. Wanneer een Nederlandse vertaling beschikbaar is, dan wordt hiernaar verwezen.

  • For the Betterment of the World”, BIC (OSED), 2018. Een beschrijving van wat er geleerd is bij sociaaleconomisch projecten geïnspireerd vanuit het bahá’í-geloof. Het Office of Social and Economic Development in het Bahá’í Wereldcentrum verzamelt als een spin in het web, coördineert en deelt deze ervaringen  De uitgave geeft een visie op sociaaleconomische ontwikkeling geïnspireerd vanuit de bahá’í-geschriften en getoetst aan de praktijk in vele delen van de wereld. Het bevat tal van voorbeelden.
  • Keerpunt voor alle Naties” (Turning point for all Nations), BIC, 1995. Een verklaring ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Verenigde Naties die de wereldleiders oproept om krachtdadig stappen te nemen om het vermogen van de Verenigde Naties te versterken om coördinerend op te kunnen treden om de uitdagingen van de wereld na de koude oorlog het hoofd te bieden.
  • “Religion and Development at the Crossroads: Convergence or Divergence?”, BIC, 2002. Een verklaring die gepresenteerd is op VN-top over sociale ontwikkeling in Johannesburg en die de rol bespreekt die de religies van de wereld zouden kunnen en moeten spelen bij het stimuleren van vrede en eenheid in de wereld.