Inshindo

Het welzijn in de gemeenschap bevorderen door je voor te bereiden op maatschappelijke actie. Het hoofddoel van het programma is om in grote aantallen jonge mensen de capaciteiten en de vaardigheden te ontwikkelen die hen in staat stellen om het middelpunt te worden van de sociale en economische ontwikkeling van hun samenleving. Veel gemeenschappen in Zambia staan voor sociale en economische uitdagingen die vragen om een flink aantal kundige en vaardige mensen die deze kunnen aangaan. Dit programma vergroot de capaciteit om verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke transformatie en helpt de deelnemers om de benodigde kennis, vaardigheden, houding en geestelijke kwaliteiten te verwerven. Het programma werkt op gemeenschapsniveau met groepen leeftijdsgenoten die samen leren en dienen. Taal, rekenen, natuurwetenschappen, techniek en dienstbaarheid vormen de basis voor het ontwikkelen van de “capabilities” (de “ability to use your capacities”). Belangrijker nog is de eenheid en saamhorigheid in de groep, bereidheid om elkaar te helpen, gemeenschapszin, de relatie met de begeleider, en vooral de dienstbaarheidsprojecten die de deelnemers opstarten met de leden van hun gemeenschap. De projecten beslaan gebieden als de voorbereiding van heel jonge kinderen op hun schoolcarrière, milieu, kleinschalige duurzame landbouw, kweken en planten van bomen, gezondheid en hygiene, afvalverwerking, de dingen die het hardste nodig zijn in de gemeenschap waarin zij leven, en altijd in consultatie met alle betrokkenen. Op het gebied van landbouw is er bijvoorbeeld het probleem van de teruglopende opbrengst van het land, de dure kunstmest, en het verloren gaan van traditionele kennis over de productie van een grote verscheidenheid aan gewassen. Men leert om op kleine schaal een grote opbrengst te verkrijgen terwijl de vruchtbaarheid van de bodem gelijk blijft of verbeterd wordt, en men leert om onderzoek te doen naar de plaatselijke mogelijkheden in relatie tot bijvoorbeeld milieuproblemen en gezondheidsproblemen.  Het is een programma van twee-en-een-half jaar en hoewel alleen nog de eerste lichting van 29 studenten is afgeleverd, waren er het afgelopen jaar meer dan 500 aanmeldingen waarvan er 350 konden worden geplaatst.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Inshindo.