Tot nu toe is Agensea betrokken geweest bij drie projecten: een dorpsschool in Bofokule in het binnenland van Suriname, een gemeenschapsontwikkelingsproject in Zambia, beide afgesloten, en nu Bayan in Honduras. Wij vinden het belangrijk dat iedere gemeenschap zelf zijn eigen ontwikkelingspad vindt, daarmee experimenteert en dit ontwikkelt. Deze vorm van het opbouwen van het vermogen binnen de lokale gemeenschap om “zijn eigen boontjes te doppen”, ligt bijvoorbeeld aan de basis van het Inshindo-project in Zambia en Bayan in Honduras. De gemeenschap blijkt zeer goed in staat om zijn problemen te onderkennen, kennis op te bouwen, en oplossingen te vinden op basis van geestelijke beginselen. Daar waar de middelen te kort schieten, bijvoorbeeld de financiën voor het opleiden van tutors of begeleiders, bieden wij graag de helpende hand.